جزئیات نویسندگان

مرادي, علي, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 5: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر فوری استفاده کوتاه مدت از اسپری‌های سردکننده، بر حس وضعیت مفصل مچ پای افراد سالم
    چکیده  XML  PDF