جزئیات نویسندگان

محمدزاده, علي, عضو هيأت علمي،گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران, ایران

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي برخي شاخص هاي آكوستيكي صوت کودکان مبتلا به کم شنوايي شديد تا عميق 6 تا 11 سال
    چکیده  PDF