جزئیات نویسندگان

قنبري, علي, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی رابطه بین وضعیت جلو آمدن سر و نقاط ماشه‌ای در عضله تراپزیوس با گردن‌درد مزمن
    چکیده  PDF  XML