جزئیات نویسندگان

قرباني, علي, كارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه ساخت سازه‎ای واکه‌های بلند زبان فارسی در کودکان کاشت ‌حلزون ‎شده و کودکان دارای شنوایی طبیعی
    چکیده  PDF  XML