جزئیات نویسندگان

مقدمي, عليرضا, كارشناس ارشد فيزيوتراپي, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثرات ليزر در نقاط طب سوزني بر روي سردردها ي تنشي مزمن
    چکیده  PDF  XML