جزئیات نویسندگان

آريانفر, عليرضا, کارشناس ارشد،گروه مهندسي پزشکي،دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    شبیه¬سازی انسداد هدایت عصب بوسیله اعمال جریان متناوب فرکانس بالا با شکل موج مربعی نامتقارن و بررسی مکانیزم اثر آن
    چکیده  PDF