جزئیات نویسندگان

کريمي, عبدالکريم, عضو هيأت علمي، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 12، شماره 3: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی مقدماتی تأثیر راه رفتن بر روی شیب در تحمل عضلات و ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: کارآزمایی بالینی
    چکیده  PDF