جزئیات نویسندگان

موسوي, عبداله, دانشيار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون دایکوتیک هجای بی‌معنی در بزرگسالان هنجار فارسی زبان
    چکیده  PDF