جزئیات نویسندگان

مهوش ورنوسفادراني, عباس, کارشناس ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشی فعالیت‌های یکپارچگی حسی- حرکتی بر نشانه‌های اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی
    چکیده  PDF  XML