جزئیات نویسندگان

مؤذني, عاطفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی ویژگی‌های آکوستیکی صوتی کودکان دارای بی‌کفایتی دریچه کامی- حلقی 4 تا 8 ساله و مقایسه آن با هم‌سالان طبیعی
    چکیده  PDF  XML