جزئیات نویسندگان

غلامی نژاد, عادل, گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 12، شماره 6: 1395 - مقاله مروری
    مروری نظام‌مند بر مقایسه کاشت حلزون‌های تک کاناله با چند کاناله از نظر استراتژی کدگذاری و درک گفتار
    چکیده  PDF