جزئیات نویسندگان

علوي‌زاده, عادله‌, كارشناس فيزيوتراپي, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تكرارپذيري تستهاي باليني استاتيك،‌ ديناميك و برانگيزنده درد مفصل ساكروايلياك
    چکیده  PDF  XML