جزئیات نویسندگان

کهريزي, صديقه, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثرات تمرین کوتاه‌مدت با ویبره کل بدن بر فعالیت نوروماسکولار عضلات نواحی مهم از لحاظ شکستگی‌های پوکی استخوان در حداکثر فعالیت ایزومتریک ارادی در زنان جوان سالم
    چکیده  PDF  XML