جزئیات نویسندگان

محمد, صحبتي‌ها, کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير يك دوره تمرين در آب بر ویژگی‌های تعادلی و راه رفتن مردان سالمند سالم غیرفعال
    چکیده  PDF  XML