جزئیات نویسندگان

مقيمي نژاد, شيما, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه توانایی تکرار ناکلمه در دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی
    چکیده  PDF  XML