جزئیات نویسندگان

لنجان نژاديان, شهرام, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير يک دوره برنامه تمريني منتخب بر کيفيت زندگي زنان سالمند مبتلا به پوکي استخوان
    چکیده  PDF  XML