جزئیات نویسندگان

موسوی ساداتی, سیدکاظم, استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 2: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر دستورالعمل‌های توجهی بر عملکرد تعادلی کودکان عادی و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (DCD)
    چکیده  PDF