جزئیات نویسندگان

میربد, سید محسن, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 14، شماره 3: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی حس نيروي استاتيك عضلات فلكسوري زانو پس از بازسازي رباط صليبي قدامي: یک مطالعه مقطعی
    چکیده  PDF