جزئیات نویسندگان

مرندي, سيد محمد, دانشيار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير تمرينات پيلاتس بر روي برخي عوامل فيزيولوژيکي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشکار داراي اضافه وزن
    چکیده  PDF  XML