جزئیات نویسندگان

موسوي, سيد جواد, دکتراي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران, ایران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تئوریک راه‌های ممکن برای حل مسأله نامعینی در ناحیه کمری توسط سیستم اعصاب مرکزی
    چکیده  PDF  XML