جزئیات نویسندگان

غنوي, سونيا, کارشناس روان‌شناسي عمومي، دانشگاه پيام‌نور مرکز فريمان، فريمان، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر بر عزت نفس دختران دچار ناتوانی جسمی- حرکتی
    چکیده  PDF  XML