جزئیات نویسندگان

قلعه, سونا, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 3: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثر ترتیبی تمرینات ذهنی و بدنی بر انتقال دوسویه فوری و تأخیری در یک تکلیف پرتابی در زنان مبتلا به فلج مغزی یک‌طرفه
    چکیده  PDF