جزئیات نویسندگان

کاووسي‌پور, سميه, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز, ایران

  • دوره 10، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی
    چکیده  PDF