جزئیات نویسندگان

کاووسي پور, سميه, کارشناس ارشد کاردرماني جسماني، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

  • دوره 6، شماره 2: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تاثیر روش حرکت درمانی با محدودیت اجباری در بهبود کیفیت و عملکرد مهارتهای درون دستی کودکان مبتلا به فلج نیم تنه
    چکیده  PDF  XML