جزئیات نویسندگان

علي زماني, سميه, عضو هيئت علمي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان

  • دوره 7، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه تاثير دو روش تمرين درماني و خود درماني از طريق "کتاب کمر"بر بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
    چکیده  PDF  XML