جزئیات نویسندگان

مرتضوي, سعيده سادات, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارتباط ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با دردهاي اسكلتي- عضلاني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی همدان
    چکیده  PDF  XML