جزئیات نویسندگان

آقا جانی, زینب, دانشجوی کارشناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی ارتباط بین ویزگی های سایکواکوستیک وزوز و میزان معلولیت ناشی از آن در کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان
    چکیده  PDF  XML