جزئیات نویسندگان

عبداله زاده, زينب, کارشناس پرستاری، بخش اورژانس بیمارستان نبوی، دزفول، ایران

  • دوره 11، شماره 1: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه تأثير هشت هفته تمرينات هوازي در آب و تمرينات تعادلي بر ناتواني جسماني و سلامت رواني زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
    چکیده  PDF