جزئیات نویسندگان

محمدي ديناني, زهره, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تأثير هشت هفته تمرینات پیلاتس بر عملکرد حرکتی و افسردگي در بيماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
    چکیده  PDF  XML