جزئیات نویسندگان

قوچاني, زهره, کارشناس، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    فاکتورهای خطر همراه با کم‌شنوایی در نوزادان: بررسی نتایج 2940 نوزاد ارجاعی در برنامه غربالگری شنوایی شهر اهواز
    چکیده  PDF  XML