جزئیات نویسندگان

مطيعي, زهرا, کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران., ایران

  • دوره 5، شماره 2: 1388 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تمرینات هوازی بر پارامترهای بیوشیمیایی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
    چکیده  PDF  XML