جزئیات نویسندگان

مصلي نژاد, زهرا, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تکرارپذیری استفاده از سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت عضلات دیواره شکم در زنان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
    چکیده  PDF  XML