جزئیات نویسندگان

قيومي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه ويژگي‌هاي الكتروآنسفالوگرام (EEG) در افراد بدون لکنت با افراد مبتلا به لكنت
    چکیده  PDF  XML