جزئیات نویسندگان

قمري, زهرا, کارشناس، گروه کاردرماني، مدرسه استثنايي شهرستان فيروزآباد، فارس، ايران

  • دوره 11، شماره 5: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تمرینات درکی- حرکتی بر زبردستی کودکان مبتلا به سندرم داون (طرح تک‌آزمودنی
    چکیده  PDF