جزئیات نویسندگان

قربانپور, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تأثير آموزش Handling به مراقبين در منزل، بر تکامل حرکتي ظريف در کودکان فلج مغزي 72-6 ماهه
    چکیده  PDF  XML