جزئیات نویسندگان

آقارسولي, زهرا, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران