جزئیات نویسندگان

میرزایی, رضوان, دانشیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 2: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تکرار و کیفیت اجرای آموزش عضلات کف لگن در زنان مبتلا به پرولاپس ارگان‌های لگنی با حداقل یک زایمان
    چکیده  PDF