جزئیات نویسندگان

علمي, حميدرضا, استادیار توان‌بخشی و طب فیزیکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

  • دوره 5، شماره 2: 1388 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر اضافه نمودن يك وظيفه ثانويه شناختي بر متغيرهاي كينماتيكي راه رفتن در بيماران مبتلا به پاركينسون
    چکیده  PDF  XML