جزئیات نویسندگان

مهرابيان, حسين, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر استئوآرتریت زانوی مردان ورزشکار سالمند
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ورزش در آب بر درد، میزان علایم، عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF  XML