جزئیات نویسندگان

مهرابيان, حسين, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و افراد غیر ورزشکار
    چکیده  PDF  XML