جزئیات نویسندگان

منتظري سانيچ, حسين, دانشجو، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران