جزئیات نویسندگان

ملك زاده دهخوارقاني, حامد, كارشناس ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر ریتم شبانه‌روزی بر تغییرات حس وضعیت مفصل زانو در فوتبالیست‌های مرد دانشگاهی
    چکیده  PDF