جزئیات نویسندگان

کريميان, جهانگير, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه تربيت بدني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر ورزش‌های استقامتی بر حوزه‌های عملکرد کاری و شدت افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
    چکیده  PDF  XML