جزئیات نویسندگان

مستمند, جاوید, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی قابلیت پاسخگویی نسخه فارسی پرسش‌نامه Oxford به درمان فیزیوتراپی در بیماران ایرانی مبتلا به استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF