جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, مرکز تحقيقات اسکلتي عضلاني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان Musculoskeletal research center of University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تعادل ایستایی در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی و اسکلتی عضلانی با استفاده از رویکردهای خطی و غیرخطی
    چکیده  PDF