جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استاديار گروه فيزيوتراپي، مركز تحقيقات عضلاني- اسكلتي و دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

 • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله مروری
  مروری بر درمان‌های فیزیکی مبتلايان به سندرم دردناک مفصل پتلوفمورال
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله مروری
  مروری بر یافته‌های پژوهشی مربوط به کشش استاتیکی بر روی افراد سالم
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
  آزمون سنجش اعتبار اندازه‌گیری نیروی واکنشی مفصل پتلوفمورال در وضعیت گوناگون چسب زنی مفصل پتلوفمورال حین انجام حرکت چمباتمه یک طرفه: آزمون مقدماتی
  چکیده  PDF  XML