جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي (گرايش پزشكي ورزشي)، استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر بیومکانیکی چسب زدن بر روی استخوان پاتلا (کشکک) در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال (PFPS)
    چکیده  PDF  XML