جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, دانشگاه علوم پزشکي اصقهان- دانشکده علوم توانبخشي- گروه فيزيوتراپي, ایران

  • دوره 9، شماره 5: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی مصرف انرژی حین راه رفتن در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی در مقایسه با افراد سالم بر اساس شاخص مصرف فیزیولوژیکال
    چکیده  XML  PDF