جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, دانشيار، دکتري تخصصي، گروه فيزيوتراپي و مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 12، شماره 2: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    تغییرات شدت درد افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال (PFPS) به دنبال استفاده از چسب کینزیولوژی و McConnell با استفاده از روش یکسان پیشنهادی McConnell
    چکیده  PDF