جزئیات نویسندگان

کهزادی, ثریا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 13، شماره 3: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی و مقایسه وضعیت بلندی اصوات با استفاده از پرسش‌نامه خودارزیاب Profile of Aided Loudness (PAL) در افراد جوان و سالمند کم‌شنوای متوسط و شدید استفاده کننده از سمعک
    چکیده  PDF